Charakteristika spoločnosti

Dcérska spoločnosť českej spoločnosti Aries, a.s.