Charakteristika spoločnosti

Spoločnosti AEC, Komix, CES EA a Autocont International sa premenovali na Aricoma. Firmy v prvej vlne rebrandingu tak od tejto chvíle vystupujú pod spoločným názvom, logom, vizuálnou identitou a webom. Na konci roku sa k ním pripojí spoločnosť Autocont v ČR a SR a Internet Projekt.
Poskytovateľov software služieb.