Charakteristika spoločnosti

Výrobca a distribútor blahoprajných kariet, darčekových tašiek, rôzneho školského, papierenského a darčekového sortimentu.