Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie nápojových a potravinových automatov.