Charakteristika spoločnosti

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb.