Charakteristika spoločnosti

Výroba, distribúcia, predaj, montáž a servis automatických posuvných a krídlových dverí, hliníkových okien, vchodových a interierových dverí, hliníkových priečok a hliníkových presklených fasád, požiarnych stien, okien, dverí a fasád, požiarnych automatických posuvných a krídlových dverí, sekcionálnych a rýchlobežných brán, pohonov pre posuvné a krídlové brány a doplnkov pre výplne otvorov, otryskávanie a pieskovanie oceľových, hliníkových, nerezových a sklenených materiálov, povrchová úprava striekaním.