Charakteristika spoločnosti

Cirkevná organizácia, ktorej poslaním je poskytovanie sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych, výchovno-vzdelávacích a iných služieb v Prešovskom a Košickom kraji.