Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Archivovanie SK od svojho vzniku v roku 1997 poskytuje služby v oblasti správy registratúry. Pre našich klientov poskytujeme komplexné odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúrnych záznamov.