Charakteristika spoločnosti

Mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá projekčnou činnosťou v oblasti stavebníctva pre samosprávy, individuálnu bytovú výstavbu a developer-ov.