Charakteristika spoločnosti

Sme súkromná spoločnosť pôsobiaca na Slovenskom trhu v oblasti IT služieb už viac ako 25 rokov. Využívame najnovšie technológie a poskytujeme služby veľkým medzinárodným spoločnostiam. Spolupracujeme s väčšinou najväčších slovenských telekomunikačných operátorov. Tiež sa zaoberáme riešeniami v oblasti podnikových WiFi sietí a optimalizácie WAN spojení.