Charakteristika spoločnosti

menšia stabilná spoločnosť, investovanie, reality, stavby