Charakteristika spoločnosti

AQUATREND, s.r.o. sa zaoberá úpravou a doúpravou pitnej a úžitkovej vody.