Charakteristika spoločnosti

Sme rodinná slovenská spoločnosť s celoslovenská pôsobnosť a 22 ročnou tradíciou, ktorej hlavným zameraním je komplexná úprava vody a garanciou kvality dosahovaných preukázateľných výsledkov na viac ako 20 tisícovom počte zákazníkov.

Zobraziť celú charakteristiku
Hlavná oblasť spoločnosti: analýza vody, poradenstvo, montáž, servis so zameraním na komplexnú úpravu/doúpravu vody pre účely pitnej, úžitkovej vody. Vody v rôznych technologických procesoch, pre priemysel, energetiku, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel.

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť kvalitnú pitnú a úžitkovú vodu čo najširšej verejnosti a tak zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva. Kladieme vysoký dôraz na prevenciu a informovanosť o dôležitosti pitného režimu u detí a dospelých.

Chceme vybudovať u ľudí všetkých vekových kategórií podvedomý vzťah k vode ako prírodnému bohatstvu a základu života na Zemi.

Skryť celú charakteristiku