Ekonomická výpomoc pre skupinu MONDIEU v Bratislave

AQR s.r.o.

Miesto práce
Laurinská, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 000 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

V čase, kedy celé gastro prechádza mnohými zmenami, chce MONDIEU tvoriť jeho dôležitú súčasť. So svojimi zamestnancami sa snaží zdokonaľovať a pozdvihnúť úroveň gastronómie nášho regiónu. Zároveň sa chce stať inšpiratívnou značkou s nezameniteľným rukopisom.
Náš nový kolega sa stane súčasťou expandujúcej slovenskej spoločnosti, ktorá zveľaďuje tento gastrokoncept už niekoľko rokov. Prevádzky sú umiestnené v exkluzívnych lokalitách Bratislavy, Prahy, Košíc a Dubaja. Mondieu predstavuje kvalitný à la carte organic bistro koncept so zážitkovou gastronómiou. Najlepší zamestnanci Mondieu majú možnosť po čase dostať vlastnú franšízovú prevádzku.

Prvé zoznámenie s nami môžete absolvovať na www.mondieu.sk – uvidieť, ovoňať, ochutnať a precítiť – príďte osobne.
Ovoňať, ochutnať, vidieť a precítiť príďte osobne.
https://www.youtube.com/watch?v=-p4w42R-QH4
https://www.youtube.com/watch?v=raYcZA6ij1M

Náplň práce:
- kontrola tovarových FA (kategórie, ceny, členenia DPH)
- spolupráca pri spracovaní interných mesačných mzdových podkladov
- zodpovednosť za evidenciu mzdových podkladov do interného systému (úroveň nákladov)
- kontrolná činnosť na úrovni - denné uzávierky, terminály, evidencia hotovosti, hlavná pokladňa
- zodpovednosť za úhrady spoločnosti (FA, mzdy, ostatné vecí)

Hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorá bude mať na starosti ekonomickú operatívu našich bistier a bude dôležitým medzičlánkom generálneho manažéra a nášho externého kontrolóra.

V období adaptácie dostanete plnú podporu od tímu skúsených kolegov.

Zamestnanecké výhody, benefity

- stabilné zázemie v silnej spoločnosti, práca na TPP
- budete sa pohybovať v exkluzívnom pracovnom prostredí v spoločnosti, ktorá patrí medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti gastro
- stanete sa členom príjemného priateľského kolektívu
- dostanete výnimočnú možnosť odborného a kariérneho rastu a sebarealizácie
- získate nové znalosti v oblasti modernej a kvalitnej gastronómie
- strava plne hradená zamestnávateľom
- ostatné benefity Vám budú prezentované pri osobnom stretnutí

Informácie o výberovom konaní

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Spoločnosť AQR s.r.o., sídlom Ševčenkova 1059/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 51 909 642, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 134485/B, telefón: 0905299278, e-mail: [email protected] ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvoril zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov.

Zoznam osobných údajov, rozsah spracovania a účel spracovania Vo vzťahu k záujemcom o zamestnanie sú predmetom spracúvania nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely: a) účasť na pohovore, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko a titul, trvalé bydlisko, súkromný e-mail a telefón a údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise, v motivačnom liste. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie predzmluvného vzťahu týkajúceho sa plnenia pracovnoprávnych povinností a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť. b) vedenia v databáze uchádzačov o zamestnanie, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko a titul, súkromný e-mail a telefón a údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise, v motivačnom liste. Ak nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu a máte záujem ostať v databáze záujemcov o prácu, poskytnutie osobných údajov je potrebné v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona a článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na zasielanie ponúk na prácu a bez ich poskytnutia uvedené informácie nedostanete. Dané osobné údaje budú uchované po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje osobe zabezpečujúcej personálne a mzdové služby a subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. Sociálna poisťovňa). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu AQR s.r.o., sídlom Ševčenkova 1059/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: - žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; - namietať spracúvanie svojich osobných údajov; - na prenosnosť osobných údajov; - svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie kedykoľvek odvolať, - podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Prečítal som si tieto zásady o ochrane údajov a porozumel som im.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Ostatné znalosti

Podvojné účtovníctvo - pokročilý
POHODA (účtovníctvo) - pokročilý

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mondieu je dynamicky sa rozvíjajúca slovenská gastro spoločnosť, ktorá neustále vylepšuje kvalitu a atraktivitu svojho brandu. Prevádzky sú umiestnené v exkluzívnych lokalitách Košíc, Bratislavy, Prahy a Dubaja. Vo svojich prevádzkach predstavujeme kvalitný Á la carte organic bistro koncept.

Adresa spoločnosti

AQR s.r.o.
Ševčenkova 1059/8
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
https://mondieu.sk/home/
ID: 3740653  Dátum zverejnenia: 4.6.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac