Charakteristika spoločnosti

Stabilná Slovenská spoločnosť v oblasti medzinárodnej nákladnej dopravy