Charakteristika spoločnosti

Strojárska výrobná spoločnosť, vyrábajúca pre automobilový priemysel