Charakteristika spoločnosti

Dopravná spoločnosť , podnikajúca vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave,