Charakteristika spoločnosti

V oblasti účtovníctva ponúkame komplexné služby. Spracovávame pre klientov jednoduché a podvojné účtovníctvo buď priamo v sídle klienta, alebo v priestoroch našej spoločnosti.
Rovnako spracovávame pre klientov ich mzdovú agendu a zabezpečíme dozor nad prácou internej účtovníčky klienta s úplnou zodpovednosťou za ich prácu. Prostredníctvom našich interných daňových poradcov a externých audítorov vieme sprostredkovať pre klienta aj tieto služby.