Charakteristika spoločnosti

Ťažba a spracovanie štrkopieskov, výroba, predaj kameniva a štrkopieskov pre stavebné účely. Predaj stavebnín a okrasného kameňa.