Charakteristika spoločnosti

Sme IT konzultačná spoločnosť poskytujúca komplexné CX, CRM podnikové riešenia využívajúc SAP a Salesforce platformy.

Zobraziť celú charakteristiku
Náš firemný slogan, Experience Matters (Zážitok rozhoduje), plne odráža našu filozofiu a politiku kvality, pričom vychádza z hodnôt progresívneho myslenia, dynamického a efektívneho prístupu pomocou najnovších technológií.
Kladieme dôraz na inovácie, pri zachovaní tradície vysokej kvality služieb.

Skryť celú charakteristiku