Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkujúca bar U Čerta a Gaudi cafe-bar.