Charakteristika spoločnosti

Annahütte Leopoldov s.r.o. je stabilná spoločnosť so zameraním na výrobu príslušenstva na stavebné a výstužové závitové tyče, odberateľom je materská firma Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH&CO.KG