Charakteristika spoločnosti

Rodinná pizzéria, otvorená od roku 1999.