Charakteristika spoločnosti

detská animácia, krúžková činnosť, eventové akcie