Charakteristika spoločnosti

Vyučovacie centrum angličtiny pre deti Helen Doron English, Bratislava Ružinov úspešne funguje už 17 rokov.
Sme členom celosvetovej vzdelávacej skupiny Helen Doron Educational Group, venujeme sa výučbe anglického jazyka pre deti a mládež v Bratislave. Vyučujeme podľa licencovanej metodiky- metódou materinskej reči a zážitkovou formou podporujúcou kreativitu a rozvoj osobnosti dieťaťa. S nami si deti osvojujú angličtinu tak prirodzene a ľahko ako svoj materinský jazyk.
Viac o kurzoch angličtiny pre deti metódou Helen Doron English od 3 mesiacov do 19 rokov si prečítate na www.helendoron.sk