Charakteristika spoločnosti

Angelini Pharma je farmaceutická spoločnosť, ktorá sa zaviazala pomáhať pacientom zo zameraním sa na duševné zdravie, vrátane bolesti, vzácnych chorôb a zdravia spotrebiteľov. Angelini Pharma je spoločnosť s rozsiahlymi a významnými programami v oblasti výzkumu a vývoja, vysoko kvalitnými výrobnými závodmi a dodáva na trhy v mnohých krajinách účinné látky a “market-leading” drugs.