Charakteristika spoločnosti

Cestná nákladná doprava do 3,5 t