Charakteristika spoločnosti

obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom kuchynskej techniky