Charakteristika spoločnosti

Spolocnost, ktora sa zaobera prevadzkovanim hotela v centre mesta Bratislava