Charakteristika spoločnosti

Analyticko – diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o. je dlhoročný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti v medicínskych odboroch: KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA a PNEUMOFTIZEOLÓGIA s funkčnou diagnostikou a stacionárom a taktiež poskytovateľ laboratórnej medicíny v odboroch: klinická biochémia, hematológia, mikrobiológia a najmä klinická imunológia a alergológia.
AKTIVITY:
• školiace pracovisko pre odbor klinická imunológia a alergológia
• prednášková účasť na kongresoch a seminároch

Ponuky práce: Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o.

1 - 1 z 1