Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2013. Zaoberáme sa poskytovaním účtovných a poradenských služieb so zreteľom na digitalizáciu účtovníctva. Prioritne sa zameriavame na externé spracovanie miezd a účtovníctva pre slovenské aj zahraničné daňové subjekty podnikajúce nielen na území SR.
Sme tím mladých a veselých ľudí, ktorí sa vždy snažia pomáhať svojím klientom ľudským prístupom a včasnými reakciami.