Charakteristika spoločnosti

Výchova a vzdelávanie deti od 2 do 6 rokov