Charakteristika spoločnosti

prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby