Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zameraná na predaj a distribúciu zdravotníckej techniky a prístrojov.