Charakteristika spoločnosti

Sme obchodný a výhradný servisný partner spoločnosti Slovanet, a.s. v regióne Poprad/Tatry. Ralizujeme montáž, aktiváciu a správu IoT sieti na celom Slovensku.