Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektrotechniky