Charakteristika spoločnosti

Švajčiarsko-slovenská spoločnosť Amberg Engineering Slovakia s.r.o., pôsobí na slovenskom trhu už 20 rokov. Postupne s rastúcimi požiadavkami na projektové kapacity sa spoločnosť rozrástla na dnešných 60 interných zamestnancov pracujúcich nielen v hlavnom sídle spoločnosti v Bratislave, na pracoviskách v Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach, ale aj na mnohých stavbách po celom Slovensku. Je zameraná na projektovanie, inžiniersku činnosť a dozorovanie dopravných, pozemných, podzemných a vodohospodárskych stavieb.