Spoľahlivý technik údržby (m/ž)

Sereď, Trnavský kraj

Description

V spoločnosti Amazon chceme zamestnať skúseného pracovníka na pozíciu Reliability Engineering Technician, ktorý by sa pripojil k tímu v jednom z našich vysoko automatizovaných a rýchlo sa rozvíjajúcich distribučných centier.

ÚČEL PRACOVNEJ POZÍCIE:
Pozícia Reliability Engineering Technician sa zameriava na zabezpečenie dodržiavania bezpečnostných predpisov a zásad, zabezpečenie včasného vykonávania preventívnej údržby pri vysokom štandarde a na zabezpečenie vysokej úrovne dostupnosti vybavenia prostredníctvom trvalého zlepšovania.

Basic qualifications

-Viacero schopností v elektrotechnike aj strojárstve. -Skúsenosti so systémami plánovanej preventívnej údržby. Skúsenosti s hľadaním chýb v rámci MHE/systémov automatizácie
-Schopnosť interpretovať a pochopiť výkresy mechanických aj elektrických zariadení
-Základné dielenské schopnosti
-Skúsenosti s údržbou dopravníkov, ovládačov/meničov motorov
-Skúsenosti s prácou podľa príslušných noriem a predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia
-Skúsenosti s riadením zmluvných partnerov
-Schopnosť pracovať na zmeny v prostredí, v ktorom sa pracuje 24 hodín denne/7 dní v týždni
-Skúsenosti s vysokonapäťovým spínaním. Skúsenosti s triediacimi strojmi
-Skúsenosti s údržbou/konfiguráciou skenerov čiarových kódov. Skúsenosti s tlačiarenskými a aplikačnými strojmi.

Preferred qualifications

Tešíme sa na tvoju žiadosť, pokiaľ možno v anglickom jazyku.Amazon je zamestnávateľ, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností.

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.
Amazon takes your personal data protection seriously and respects EU and local data protection laws. Unless you express otherwise, by submitting your CV you authorize the hiring Amazon company to store your personal data in the electronic database maintained by Amazon Corporate LLC. in the USA or one of its affiliates for the purpose of assessing your suitability for this and future job vacancies and to pursue your recruiting process.
If at any time you want your personal data to be deleted, you simply need to notify the hiring Amazon company. Amazon will not share your personal data with any third party without your prior consent. As part of your interview process with Amazon you may be asked to authorize the hiring Amazon company to separately verify your application data and personal background through a third party service provider.
ID: 3233955   Dátum zverejnenia: 1.12.2017