Specialista (M/F) BOZP (CZ-Dobroviz)

Dobroviz, Česká republika

Description

BOZP koordinátor zabezpečuje, že všechny činnosti a postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky, směrnicemi Evropské Unie a interními směrnicemi. Zodpovídá za koordinování bezpečnostních programů na pracovišti. Podporuje rozvoj a koordinaci školení , spolupracuje na hodnocení bezpečnostních rizik a podporuje dosažení cílů v oblasti bezpečnosti.

Základní pracovní činnosti:
· Poskytuje managementu podporu, poradenství a dohlíží na plnění požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti práce.
· Provádí / testuje bezpečné pracovní postupy a prosazuje bezpečnostní postupy, směrnice a procesy stanovené společností.
· Poskytuje denní poradenství a kontrolu v rámci BOZP programů na úrovni zaměstnanců i supervizorů za účelem zajištění jednotného a efektivního přístupu.
· Asistuje při identifikaci možných škod; hodnotí rizika, která mohou nastat v případech škody.
· Rozvíjí a implementuje procesy směřující ke zlepšení BOZP , rozvoje kultury v oblasti bezpečnosti práce, tento plán reviduje za účelem zajištění jeho efektivity a přesnosti.
· Zabezpečuje, že pracovníci smluvní agentury práce pracují v souladu s firemními zásadami a bezpečnostními požadavky.
· Dle potřeby udržuje a aktualizuje standardní operační postupy a využívá je v každodenních školeních.
· Poskytuje rady, asistuje a kontroluje liniový management, aby zajistil, že BOZP principy jsou implementovány a efektivně fungují.
· Podílí se na tvorbě a implementaci tréninkových plánu.
· Trénink reakce/odezvy; koordinuje modulární tréninkové programy pro provozní oddělení
· Zodpovídá za koordinaci státních inspekcí a za minimalizaci a nápravu případných nedostatků.
· Koordinuje týdenní a měsíční BOZP kontroly ve spolupráci s managementem.
· Udržuje všechny záznamy a dokumentaci související s povoleními a legislativními požadavky.
· Asistuje při správě dokumentů „Připravenosti pracoviště“ a „Evakuačních plánů a postupů“.
· Reviduje úrazy a incidenty v poli své působnosti; vede místní audity, reportuje data, řídí nápravná opatření.
· Spravuje dokumentaci související s odbornou přípravou a bezpečností pracovníků.
· Udržuje pracovní vztahy se státními regulačními agenturami a vede Komisi bezpečnosti na pracovišti.
· Spravuje hodnocení rizik a pravidelně provádí analýzu vzdělávacích / bezpečnostních potřeb.
· Vede „Krizový tým“ a postupuje vždy v souladu s interními zásadami a postupy.
· Jedná v souladu se základními hodnotami společnosti (bezpečnost práce, schopnost vést, integrita, odpovědnost, vynikající výsledky).

Zabezpečuje, že provozní postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky, směrnicemi EU a interními směrnicemi. Koordinuje fungování BOZP programu dle platných interních pravidel a směrnic. Podporuje BOZP školení pro zaměstnance. Provádí běžnou inspekci bezpečnosti na pracovišti. Udržuje pracovište dle zásad 5S; přebytečné nástroje a vybavení neshromažduje na pracovišti, respektuje prvky vizuálního managementu a dodržuje přednastavené rozložení nástrojů a vybavení na pracovišti, udržuje veškeré vybavení v chodu, čistotě a pořádku.

Basic qualifications

Základní:
Vzděláni: Ukončené středoškolské vzdělání, nebo ekvivalentní kombinace vzdělání a praxe.

Kvalifikace: Kompetence v oblasti prevence rizik
Další kvalifikace v oblasti BOZP je výhodou.

Dovednosti: · Pokročilá znalost češtiny a angličtiny (oba dva jazyky jsou pracovními jazyky)
· Zkušenost na podobné pozici v oblasti logistiky, skladování
· MS Office na výborné uživatelské úrovni (zejména Word, Excel, PowerPoint)
· Certifikace v „Poskytování první pomoci“
· Týmový hráč, který navozuje a udržuje dobré pracovní vztahy s pracovníky i dodavateli
· Flexibilní k případným změnám
· Silné komunikační dovednosti (písemně, verbálně)
· Silné organizační a interpersonální schopnosti
· Pracuje samostatně s minimální mírou dozoru/kontroly, ale je také schopná/ý být Team Leadrem v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.

Preferované:
Fyzické požadavky a pracovní prostředí:
Fyzické požadavky: Během plnění povinností této pracovní pozice může být na zaměstnanci příležitostně požadováno aby stál, chodil, seděl, používal ruce či prsty, dotýkal se předmetů a nástrojů; dosahoval předmětů pomocí rukou/paží; chodil po schodech; udržoval rovnováhu; shýbal se, klečel, dřepl si nebo lezl; hovořil a poslouchal. Zaměstnanec musí příležitostně zvedat a/nebo přesouvat objekty do hmotnosti nejvýše 15 kg, muži maximálně 12 087,5 kg a ženy maxiálně 7 856,8 kg během jedné směny. Specifické schopnosti vidění požadované na této pozici zahrnují vidění na blízko, vidění na dálku, barevné vidění, periferní vidění, vidění na dálku, hloubkové vnímání, schopnost zaostřit.

Pracovní prostředí: Pracovní povinnosti na této pozici jsou vykonávány v kancelářském prostředí i mírně průmyslovém prostředí, tudíž příležitostně za mírného až průměrného stupně hluku způsobeného kancelářským a skladovým zařízením

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.
Amazon takes your personal data protection seriously and respects EU and local data protection laws. Unless you express otherwise, by submitting your CV you authorize the hiring Amazon company to store your personal data in the electronic database maintained by Amazon Corporate LLC. in the USA or one of its affiliates for the purpose of assessing your suitability for this and future job vacancies and to pursue your recruiting process.
If at any time you want your personal data to be deleted, you simply need to notify the hiring Amazon company. Amazon will not share your personal data with any third party without your prior consent. As part of your interview process with Amazon you may be asked to authorize the hiring Amazon company to separately verify your application data and personal background through a third party service provider.
ID: 3158863   Dátum zverejnenia: 13.8.2017