Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Amazon sa zaväzuje zachovať rozmanitosť a začlenenie na pracovisku. Spoločnosť Amazon je zamestnávateľom podporujúcim rovnosť príležitostí bez diskriminácie na základe pohlavia, rasy, národnosti, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, veku alebo iného právne chráneného štatútu.

Zobraziť celú charakteristiku
Vieme, že vám záleží na tom, ako používame vaše údaje a vážime si vašu dôveru v to, že s nimi budeme zaobchádzať opatrne. Prečítajte si oznam o ochrane osobných údajov pre EÚ kandidátov o tom, ako zhromažďujeme, používame a prenášame osobné údaje našich
kandidátov.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: Amazon

1 - 1 z 1