Bezpečnostný špecialista

Job ID: 1387313 | Amazon FC Slovakia s. r. o.

POPIS POZÍCIE

Momentálne hľadáme Autorizovaného bezpečnostného technika, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a zohráva kriticky dôležitú úlohu pri podpore funkcie EHS v našom vývoznom sklade (FC). Úspešný kandidát musí byť skúsený, inovatívny, praktický, aktívne orientovaný na zákazníka, s mimoriadnym citom pre bezpečnosť, so schopnosťou identifikovať, koordinovať a riadiť neustále zlepšovanie v oblasti bezpečnosti a schopnosť zaangažovať partnerov v rámci prevádzky a tímov podpory. Úspešný kandidát bude podriadený priamo Manažérovi FC EHS.

Kľúčové úlohy a zodpovednosti zahŕňajú:
- Pomoc Manažérovi EHS pri zabezpečovaní plnenia výkonov v oblasti BOZP, OPP a ochrany životného prostredia spoločne s osobnými, tímovými a funkčnými cieľmi, riadenie a/alebo organizovanie školiacich programov pre kritické témy FC EHS
- Podpora a implementácia programov EHS v rámci operácií FC
- Podpora FC v aktivitách súvisiacich s vyhodnotením kľúčových rizík
- Podpora obchodnej činnosti so zabezpečením zhody s miestnou a európskou legislatívou
- Zaistenie zachovania neustálej presnosti systémov EHS z hľadiska dopĺňania hlásení o nehodách a potrebnými podpornými dokumentmi, aktuálnosti doplnených empirických dát, ktoré pomáhajú Manažérovi EHS pri príprave/vydávaní pravidelných a mimoriadnych hlásení a hlásení s kľúčovými dátami
- Pomoc Manažérovi EHS so zostavovaním programov pre prevenciu nehôd, aktívne prispievanie k zlepšovaniu bezpečnosti na pracoviskách a pozitívne ovplyvňovanie trendu nehodovosti
- Príprava odpovedí pre štátne odborné dozory, poisťovne, právnych zástupcov v reakcii na ohlásené škody na zdraví
- Účasť na programe auditu bezpečnosti EU FC EHS
- Koordinovane a zaškolenie nových členov tímu pre riadenie procesov bezpečnosti
- Zastupovanie Manažéra EHS podľa potreby
- Organizovanie, podpora a prispievanie k stretnutiam Komisie BOZP
- Zaisťovanie civilnej ochrany pre spoločnosť
- Organizovanie a vykonávanie základných prieskumov a kontrola v prostredí FC, v procesoch FC, zaisťovanie bezpečnosti a koordinovanie postupov zamestnancov
- Akékoľvek iné opodstatnené úlohy

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA

- Preukázateľne disponuje vysokou úrovňou porozumenia základnej/relevantnej legislatívy BOZP, OPP a ochrany životného prostredia
- Kandidáti disponujú vysokoškolským (alebo ekvivalentným) vzdelaním síce nie v odbore bezpečnosti, ale majú podobné skúsenosti v odbore Požadovaná kvalifikácia:
- Osvedčenie Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT)
- Anglický jazyk B2

PREFEROVANÁ KVALIFIKÁCIA

- Kvalifikácia/skúsenosti v súvislosti s postupmi Lean, 5S a Kaizen
- Technik požiarnej ochrany


Base pay for this position is 20k€/year (DOE) and there are further pay components within the total compensationSpoločnosť Amazon je zamestnávateľ, ktorý dáva zamestnancom rovnocenné príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Ceníme si vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje zákony EÚ aj miestne zákony o ochrane údajov. Ak sa nevyjadríte inak, predložením svojho životopisu udeľujete spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a rovnako aj na vykonávanie procesu náboru.Ak si budete kedykoľvek želať, aby sa vaše osobné údaje odstránili, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovorov vás môže spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, požiadať o udelenie povolenia, aby mohla samostatne overiť údaje vo vašej žiadosti a vaše osobné zázemie prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.

Poslať spoločnosti životopis
ID: 4063173  Dátum zverejnenia: 16.4.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 666 EUR/mesiac