1 280 EUR

Koordinátor BOZP m/f

Miesto práce
Sereď
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Celková mzda (brutto)
1 280 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

V spoločnosti Amazon veríme, že každý deň môže byť dňom, v ktorý urobíte prvý krok; deň, keď sa rozhodnete čeliť novým výzvam; deň, ktorý patrí len vám. V tento deň sa môžete stať súčasťou niečoho veľkého, premeniť svoje sny na skutočnosť a byť súčasťou spoločnosti, ktorá zmení váš pohľad na život. Je to odhodlanie a vášeň. Sme to my. Amazon

Momentálne hľadáme Koordinátora BOZP, ktorý by sa pripojí k nášmu tímu a bude zohrávař kriticky dôležitú úlohu pri podpore funkcie BOZP v našom vývoznom sklade (FC).

Úspešný kandidát musí byť skúsený, inovatívny, praktický, aktívne orientovaný na zákazníka, s mimoriadnym citom pre bezpečnosť, so schopnosťou identifikovať, koordinovať a riadiť neustále zlepšovanie v oblasti bezpečnosti a schopnosť zaangažovať partnerov v rámci prevádzky a tímovej podpory. Úspešný kandidát bude podriadený priamo Manažérovi FC EHS/BOZP.

Kľúčové úlohy a zodpovednosti zahŕňajú:
• Vykonávať hodnotenia rizík, aktualizácia a následná kontrola prijatých opatrení
• Vykonávanie denných hlásení a spracovávanie podnetov z prevádzky
• Vypracovať hĺbkovú analýzu zaznamenaných udalostí
• Poskytovať poradenstvo pre zamestnancov a manažérov o postupoch , procedúrach a legislatívnych požiadavkách vyžadovaných audítormi
• Poznať svoju úroveň kompetencie a neposkytovať informácie nad rámec svojej úrovne
• Sledovať dodržiavanie postupov na prevádzke v súlade s EHS procedúrami
• Vyšetrovať úrazy , mimoriadne udalosti a ostatné incidenta a zisťovať koreňovú príčinu.
• Aktualizovať interné dokumenty týkajúce sa úrazov , mimoriadnych udalostí a ostatných incidentov
• Vytvárať projekty a zhromažďovať informácie na stanovenie nebezpečenstiev a úrovne rizika v prevádzke
• Participovať na akčných plánoch na zabezpečenie trvalého dodržiavania právnych a legislatívnych predpisov
• Zachovávať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa vyšetrovania udalostí

• Vypracovávať všetky potrebné legislatívne dokumenty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

•Flexibilita odpracovania pracovných hodín na pokrytie zmien počas Peaku a zabezpečenia ukončenia vyšetrovania udalostí

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1280.00-1280.00 EUR/MONTH

Zamestnanecké výhody, benefity

Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje zákony EÚ aj miestne zákony o ochrane údajov. Ak sa nevyjadríte inak, predložením svojho životopisu udeľujete spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a rovnako aj na vykonávanie procesu náboru. Ak si budete kedykoľvek želať, aby sa vaše osobné údaje odstránili, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovorov vás môže spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, požiadať o udelenie povolenia, aby mohla samostatne overiť údaje vo vašej žiadosti a vaše osobné zázemie prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

BASIC QUALIFICATIONS
• Osvedčenie Bezpečnostného technika
• Základná úroveň znalosti anglického jazyka vrátane verbálnej komunikácie
• Výborná dochádzka
• Pozornosť na detail
• Schopnosť pracovať na cieľoch a termínoch
• Schopnosť rýchlo sa učiť a efektívne dodržiavať nové procesy a postupy
• Schopnosť pracovať pod minimálnym dohľadom
• Flexibilnosť a prispôsobiteľnosť na uspokojenie potrieb prevádzky
• Prispievať k pozitívnemu duchu tímu
• Ťah, nadšenie a sebamotivácia
• Microsoft office – pokročilý
• Efektívne slovné a písomné komunikačné schopnosti

PREFERRED QUALIFICATIONS
• Osvedčenie Technika požiarnej ochrany • Skúsenosti s vykonávaním školení EHS • Úroveň anglického jazyka B2 a vyššia • Skúsenosti s vyšetrovaním incidentov vrátane analýzy koreňovej príčiny • Skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia “Základná hodinová mzda je 7 EUR + bonus. Maximálna výplata bonusu predstavuje 20% z hodinovej mzdy. 15% sa vypláca na základe individuálnej dochádzky zamestnanca a 5% je závislých na kvalitatívnom výsledku centra.“ Spoločnosť Amazon je zamestnávateľ, ktorý dáva zamestnancom rovnocenné príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Ceníme si vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Amazon je zamestnávateľ, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Vieme oceniť vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.
Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje zákony EÚ aj miestne zákony na ochranu údajov. Ak s tým nevyjadríte svoj nesúhlas, predložením svojho životopisu dávate spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a na realizáciu procesu vášho prijímania do zamestnania.
Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli, že chcete, aby boli vaše osobné údaje odstránené, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovoru vás môže spoločnosť Amazon požiadať o povolenie na to, aby spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, mohla samostatne overiť údaje týkajúce sa vašej žiadosti a vaše osobné údaje prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.

Adresa spoločnosti

Amazon Europe
ID: 3722777   Dátum zverejnenia: 23.7.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1280.00-1280.00 EUR/MONTH