HR Advisor/HR Partner

20.400 Euro ročne v hrubom
Sereď

Description

Baví ťa práca v oblasti ľudských zdrojov?
Kladieš dôraz na dodržiavanie najvyšších štandardov?

Si na správnom mieste.

Do nášho distribučného a prevádzkového tímu, ktorý spolupracuje s rôznymi distribučnými centrami, hľadáme motivovaného človeka so zmyslom pre detail na pozíciu Human Resources Advisor/Partner. Naše distribučné centrá sú v srdci siete prevádzok spoločnosti Amazon a vo svojej triede patria k svetovej špičke: práve v nich riadime všetky činnosti súvisiace s rýchlo cirkulujúcim tovarom v logistickom centre. Naše logistické centrum sa zameriava na reverznú logistiku.

V tomto rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí budeš zohrávať kľúčovú úlohu. Okrem toho, že budeš podávať správy prevádzkovým partnerom v oblasti ľudských zdrojov, budeš tiež úzko spolupracovať s prevádzkovým tímom, keďže tvoja úloha spočíva aj v proaktívnej podpore interných zákazníkov - zametnancov.

Povinnosti HR Advisora:

Každý deň ťa budú napĺňať rozmanité úlohy spočívajúce v podporovaní zamestnancov a podnecovaní ich angažovanosti na pracovisku. Budeš sa zúčastňovať širokého spektra stretnutí s jednotlivcami a tímami z prosperujúcich prevádzok spoločnosti Amazon. Tvoje povinnosti budú zahŕňať:

Nábor a výber

Rovnako ako my, budeš vyvíjať úsilie zamestnávať a rozvíjať tých najlepších. Budeš podporovať tebe zverenú skupinu interných zákazníkov tým, že budeš zabezpečovať nábor tých najlepších ľudí – talentovaných jednotlivcov, ktorí sa budú zameriavať na potreby zákazníkov. Budeš zaznamenávať údaje a zabezpečovať ich presnosť, pričom budeš klásť dôraz na najvyššie štandardy, čo sa týka administratívy, monitorovania trendov a sledovania procesov náboru.

Vzťahy so zamestnancami a angažovanosť zamestnancov

Angažovanosť našich zamestnancov je podstatou všetkého, čo robíme. Často to budeš práve ty, kto bude prvou kontaktnou osobou pre našich zamestnancov, ktorých budeš podporovať a ponúkať im pomoc, resp. odpovede na kladené otázky. Budeš tiež pomáhať analyzovať rozličné súbory údajov prostredníctvom našich kanálov spätnej väzby ľudských zdrojov.

Riadenie výkonnosti, talent manažment a plánovanie nástupníctva

Ako celok sa spoločnosť Amazon teší z prudkého rastu. To je dôvod, prečo musíme zabezpečiť pokračovanie procesu rozpoznávania, rozvíjania a odmeňovania našich budúcich vedúcich pracovníkov. Budeš podporovať hodnotenie výkonnosti na miestnej úrovni a zároveň budeš pomáhať školiť manažérov distribučného centra vzhľadom na tento proces. Súčasťou tvojej práce bude takisto asistencia pri vytváraní plánov zmien v obsadzovaní funkcií a s tým súvisiacich materiálov.

Basic qualifications

Základná kvalifikácia:

· Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie – bakalársky titul alebo prebiehajúce bakalárske štúdium: žiadosť si môžu podať aj študenti v poslednom ročníku štúdia
· Si progresívny, motivovaný a pripravený poskytnúť zákazníkom to najlepšie a prekonať všetky ich očakávania
· Si skvelý tímový hráč, ktorý si rýchlo dokáže vybudovať vlastnú dôveryhodnosť a vážnosť, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre úspech
· Si agilný, pripravený a schopný uspieť v rýchlo sa rozvíjajúcom a zákaznícky orientovanom prostredí
· Si organizovaný, schopný si stanoviť a opakovane prehodnotiť priority vzhľadom na svoje pracovné zaťaženie, dokážeš sa vyrovnať s viacerými súbežnými úlohami a zvládať protichodné požiadavky vyplývajúce z denných úloh, rovnako ako požiadavky na podporu partnerov v oblasti ľudských zdrojov
· Flexibilita: V prípade potreby by si pouvažoval nad možnosťou presťahovania sa kvôli pracovnej pozícii
· Plynulo ovládaš slovenčinu a angličtinu a to ústne aj písomne

Preferovaná kvalifikácia:
· Solídna počítačová gramotnosť vrátane ovládania systémov týkajúcich sa personalistiky, ako napríklad PeopleSoft
· Vítaná je pracovná znalosť slovenského pracovného práva a všeobecné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov a finančníctva
· Máš predchádzajúce pracovné skúsenosti so zamestnancami v oblasti výroby alebo logistiky a dokázal si si s nimi vytvoriť pozitívne pracovné vzťahy

Preferred qualifications

Tešíme sa na Tvoju žiadosť, pokiaľ možno v anglickom jazyku.

Amazon je zamestnávateľ, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe tvojich skúseností a zručností. Vieme oceniť tvoje nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.

Základná mzda: 20.400 Euro ročne v hrubom

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.
Amazon takes your personal data protection seriously and respects EU and local data protection laws. Unless you express otherwise, by submitting your CV you authorize the hiring Amazon company to store your personal data in the electronic database maintained by Amazon Corporate LLC. in the USA or one of its affiliates for the purpose of assessing your suitability for this and future job vacancies and to pursue your recruiting process.
If at any time you want your personal data to be deleted, you simply need to notify the hiring Amazon company. Amazon will not share your personal data with any third party without your prior consent. As part of your interview process with Amazon you may be asked to authorize the hiring Amazon company to separately verify your application data and personal background through a third party service provider.
ID: 3592514   Dátum zverejnenia: 4.2.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   20.400 Euro ročne v hrubom