Charakteristika spoločnosti

Naša rakúska materská spoločnosť HECHENBICHLER GmbH pôsobí už niekoľko desaťročí v ďalších 28 krajinách Európy a Afriky, v USA a Kanade. Naše výrobky v oblasti poľnohospodárskej výroby predávame v Česko-Slovensku už viac ako 25 rokov. Ako dve nezávislé dcérske spoločnosti s celkovým počtom približne 15 zamestnancov predávame a distribuujeme vlastné a nakúpené výrobky v Českej republike a na Slovensku.