Pracovná zdravotná služba, vykonávame: - identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických faktorov práce a pracovného prostredia, - sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia, - kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície identifikovaným zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia, - spolupracujeme len s renomovanými a akreditovanými spoločnosťami,

Ponuky práce: ALW, s.r.o.

1 - 1 z 1