Charakteristika spoločnosti

Spolocnost sa zaobera prenajmom a spravou priemyselnych nehnutelnosti ( ca 50 tis m2) - sklady, kancelarie atd..