Charakteristika spoločnosti

Obchodno - dopravná spoločnosť 20 rokov pôsobiaca na slovenskom trhu