Charakteristika spoločnosti

ALS SK, s.r.o. je členom skupiny ALS Laboratory Group operujúcej po celom svete už desiatky rokov a prinášajúcej kvalitné služby v oblasti laboratórneho skúšania. ALS SK, s.r.o. úzko spolupracuje s ALS Slovakia a ALS Czech Republic a ďalšími laboratóriami v rámci skupiny ALS . Služby sú prevažne zamerané na analýzu potravín a analýzu vzoriek životného prostredia