Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa povrchovou úpravou