Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa vykonávaním inžinierskych, priemyselných a environmentálnych stavieb.